MUZEUL ETNOGRAFIC „GRIGORE PUPĂZĂ”

Comuna ARCANI, Judeţul Gorj

 

Arcani_centrul_civic-600

Pagina de început

Cuvânt înainte

 

Despre Arcani

Revista „Arcinna

Revista „Glasul Jaleşului”

Albume de imagini:

Comuna Arcani

Imagini din muzeu

Impresii vizitatori

 

NOUTĂȚI : Anul 2018

Film la Arcani:

O NUNTĂ LA OLTENI

Mori cu ciuturi

FIȘA OBIECTIVELE TURISTICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRE ARCANI ÎN DOCUMENTE

 

 

Alexandru Ştefulescu - Gorjul istoric şi pitoresc – Tipografia N. D. Miloşescu, Furnisorul Curţii Regale , 1904

 

 

Dăbăceştii pe Jaleş

 

Regiunea favorizată de natură a Jaleşului coprinzând Runcul, Bâltişoara,   Bâlta,  Brădicenii,  Sănăteştii,   Dobriţa, Arcanii, Stroeştii, Stolojanii,Copăcenii, etc. până la revărsarea Jaleşului în Tismana poate să fie alcătuit odinioară pe la 1385 acel vechiu domeniu al «Dăbăceştilor pe Jaleş» al descendenţilor familiei senioriale «de Doboka» din care făcea parte Doamna Clara soţia a 2-a. a lui Alexandru Vodă (1338—64) şi mama lui Radu-Negru întemeietorul Tismenii (1373—84).

Doamna Clara a doua nevastă a lui Alexandru Vodă era o Maghiară nepoata puternicului senior transilvan Ştefan Micud oare când Ban unguresc al Severinului din antica familie Kukenus.

Intr'un act din 1297 Banul Micud menţionează ca mai are 3 fiii afară de Ianoş de Doboka socrul lui Alexandru Vodă (1338—64) şi anume : Nicolae, Dimitrie şi Petru.

Din aceştia unul, Dimitrie, s'a aşezat în România cu ocaziunea căsătoriei nepoatei sale Doamna Clara, a trecut la ortodoxie, şi-a prefăcut numele în «Dabaceski» şi apoi Dăbăcescu din «de Doboka>> lasă o posteritate «Dabăceştii» în Gorj, pe Jaleş ,,na jaleşi ot dabacesco” şi la moartea sa pe la 1385 făcu Tismenii o donaţiune, astfel ca Mircea cel Mare îl pomeneşte într'un crisov unde figurează numai titorii din neamul domnesc:

„încă ce a dăruit Dimitrie Dabacescu la moarte monastirii mai sus zisă, care este a 4-a parte a lui din Dăbăceşti.

Doamna Clara a avut un frate anume Ladislau, căruia Vladislav Vodă fiul lui Alexandru Vodă din prima soţie Marghita în anul 1372 îi dă mai multe donaţiuni pentru meritele lui militare în rasboiul cu Turcii:

Mai întâi îl arată filiaţiunea şi  înrudirea   cu   dânsul:

,,Magistrul Ladislau, oştean viteaz, fiul lui Ion Magistru de Doboka, nepot al Banului Micud rudenia noastră iubită şi credincioasă . . . Magister Ladislaus strenuus miles, filius quondam lanus Meister de Doboka nepos Mikud-Bani noster consanguineus et fidelis . . . Apoi îi laudă vitejia cu care s'a luptat:

Însuşi el Magistrul Ladislau de Doboka oşteanul viteaz zis mai sus, carnea, sângele şi neamul nostru, impreună cu noi şi cu oştirea noastră cu bărbăţie atacând pe cruzii şi necredincioşii Turci şi pe împăratul de Târnova a săvârşit fapte militare nobile şi onorabile pentru creştinătate şi regele Ungariei Ludovic …== Ipse Magister Ladislaus de Doboka strenuus miles supradictus noster caro et sanguis et genitura nobiscum et cum exercitu nostro viriliter contra saevissimos et infideles Turcos et imperatorem de Tyrna ipsosque invadendo perpetravit actus militares nobiles et honorificos ibidem exercendo propter fidem christianitatis et gratiam Serenissimi Principis Ludovici Regis Ungariae . . .

În fine îi asignează donaţiunea:

«Şi cum am dovedit atâta credinţă în Ladislau . . . i-am dat şi i-am asignat pentru serviciile credincioase arătate în acest mod totdeauna şi pentru legătura noastră de sânge . . . tirgul Şercaia din Fagaras lângă Olt cu dependinţele sale, castelele Vineţia, Căciulata, Apele calde, (Heviz) Hoghiz, Dotca cu toate drepturile şi atenanţele sale . . . să le stăpânească în veci . . . = et cum tantuni fidelitatem semper in Ladislao percepimus . . . dedimus et assignavimus propter huius modi servitia fidelia nobis semper exhibita et propter consanguinitatis connexionem qua ligati sumus forum dictum Schenkhengen situm in terra Fugaras prope Alt cum suis pertinentiis item villain dictam Venecze, villam Koczalad villam quae vocatur Calidae aquae villam Dotkam cum omnibus suis iuribis et pertinentis . . . perpetuo possidenda ... şi când i se va întâmpla moarte lui Ladislau de Doboka fiul lui Ianoş Magistru de Doboka nepot al Banului Mikud, atunci fiul său Nicolae sau fiica, care va fi rămas după dânsul în vieaţa, sau altul din neamul lor în viitor să stăpânească în veci mai sus zisul târg $ercaia, castelele şi moşiile mai sus notate după dreptul de moştenire ereditară: . . . et quando ipsum Ladislaum de Doboka filium Janus Meister de Doboka, nepotem Mikud Bani praedictum contingeret transire universae carnis viam, Nicolaus filius ipsius Ladislai de Doboka, aut filia quae post ipsum in vita manserit seu alter ipsorum et ab ipsius in posterum venientibus genitura praedictum forum Schenkengen villas et possessiones supra notatas debent iure hereditario successorie perpetuo possidere . . .

 

genealogie-1

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scrieţi conducerii Muzeul Arcani,
Daţi-vă cu părerea, posta@muzeularcani.ro
  

Inapoi la: www.muzeularcani.ro

 

---

Copyright © Muzeul Etnografic Arcani – Gorj

În parteneriat cu Asociația Semănătorul Tismana

Realizator site: Nicu N. Tomoniu